yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


AKORDEON KANATLI BULAŞIK MAKNESİ SEPETİ

Akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti,bulaşıkların çok daha fazla suyla temas ederek daha temiz yıkanması ve bulaşık sepetinde daha fazla kullanım alanı yaratarak fonksiyonelliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

Farklı tasarımlarda bulaşık makinesi rafları bulunmaktadır.Bu raflar sepet içerisinde beli aralık ve açılarda sabit bir yapıda olabildiği gibi  yanlara yatan modelleri de bulunmaktadır.Birbirinden bağımsız olarak hareket eden bu katlanır raflar sadece yanlara doğru açılmakta
açılmakta ve birbirlerinden ayrı ayrı sağa veya sola yatırılarak kullanılmaktadır.


Akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti,bulaşıkların çok daha fazla suyla temas ederek daha temiz yıkanması ve bulaşık sepetinde daha fazla kullanım alanı yaratarak fonksiyonelliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

Buluşta  kullanılan şekillerin açıklamaları;

Şekil 1- İkili dik kollu  akordeon kanadı perspektifi
Şekil 2- Akordeon raflı bulaşık makinesi sepeti perspektifi
Şekil 3- Tabana bitişik ikili akordeon kanadı perspektifi
Şekil 4- Akordeon raflı bulaşık makinesi sepeti perspektifi
Şekil 5-Akordeon kanadı sabitleme düzeneği yan görünümü
Şekil 6- Akordeon kanadı sabitleme düzeneği yan görünümü
Şekil 7- Akordeon kanadı sabitleme düzeneği yan görünümü
Şekil 8-İkili akordeon kanadı kurulumu yan görünümü
Şekil 9-Dörtlü akordeon kanadı kurulumu yan görünümü
Şekil 10-Altılı akordeon kanadı kurulumu yan görünümü
Şekil 11- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 12- Yatık kollu ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 13- Yatık ön ve arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 14- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 15- Yatık kollu ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 16- Yatık ön ve arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 17- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 18- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 19- Yatık ön ve arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 20- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil  21- Yatık kollu ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 22- Yatık ön ve arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 23- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 24- Kısa yatık kollu ön akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 25-Yatık ön kısa ve  arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 26- Yatık kollu arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 27- Yatık kollu ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 28- Yatık ön ve arka akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 29- Dik kollu arka ve ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 30- Dik kollu arka ve ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 31- Dik kollu arka ve ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 32- Dik kollu arka ve ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 33- Dik kollu arka ve kademeli ön akordeon kanadı ön görünümü
Şekil 34-Kademeli dik kollu arka ve ön akordeon kanadı  ön görünümü
Şekil 35- Yatık kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 36- Yatık kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 37- Yatık kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 38- Dik kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 39-Dik kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 40- Dik kollu arka akordeon kanadı yan görünümü
Şekil 41-Sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme çentiği
Yan görünümü
Şekil 42- Sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme tırnağı
Yan görünümü
Şekil 43- Sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme çentiği
Yan görünümü
Şekil 44- Sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme tırnağı
Yan görünümü
Şekil 45- Beşgen tabana dik kanat kolu tırnağı yan görünümü
Şekil 46- Altıgen  tabana dik kanat kolu çentiği yan görünümü
Şekil 47- Altıgen tabana dik kanat kolu tırnağı yan görünümü
Şekil 48- Beşgen akordeon  kanat sapı tırnağı   yan görünümü
Şekil 49- Beşgen tabana dik kanat kolu çentiği yan görünümü
Şekil 50- Altıgen  tabana dik kanat kolu çentiği yan görünümü
Şekil 51- Beşgen sepet iskeleti kesiti
Şekil 52- Altıgen sepet iskeleti   kesiti

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir.

 1. Yatık kollu arka akordeon kanadı
 2. Akordeon kanat sapı
 3. Tabana paralel dirsek
 4. Yatık kollu ön akordeon kanadı
 5. Tabana dik kanat kolu çentiği
 6. Zıt yönlü tabana paralel dirsek 
 7. İçe dönük tabana paralel dirsek 
 8. Akordeon kanat açma kapama halkası
 9. Tek yönlü bombeli tabana paralel dirsek
 10. Tabana dik kanat kolu tırnağı
 11. Kancalı tabana paralel dirsek
 12. Tabana dik kanat kolu halkası
 13. Kademeli yatık kollu arka akordeon kanadı
 14. Kademeli yatık kollu ön akordeon kanadı
 15. Dışa dönük kancalı tabana paralel dirsek
 16. Kısa yatık kollu ön akordeon kanadı
 17. Arka kanat sabitleme tırnağı
 18. Dik kollu ön akordeon kanadı
 19. Dik kollu ön akordeon kanadı
 20. Kademeli dik kollu  arka akordeon kanadı
 21. Kademeli dik kollu ön akordeon kanadı
 22. Kademeli dik kollu kısa ön akordeon kanadı
 23. Kısa dik kollu ön akordeon kanadı
 24. Akordeon ön kanat sapı tırnağı   
 25. Sepet iskeleti
 26. Sepet iskeleti kademe tırnağı
 27. Akordeon kanat sabitleme tırnağı
 28. Akordeon kanat sabitleme çentiği
 29. Takoz
 30. Sepet iskeleti kademe çentiği
 31. Sepet iskeleti kanat sabitleme tırnağı
 32. İkili akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti
 33. Üçlü akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti
 34. Sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme çentiği
 35. Sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme tırnağı
 36. Sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme çentiği
 37. Sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme tırnağı
 38. Beşgen okordeon kanat sapı
 39. Altıgen  okordeon kanat sapı
 40. Beşgen tabana dik kanat kolu tırnağı
 41. Altıgen tabana dik kanat kolu tırnağı
 42. Beşgen tabana dik kanat kolu çentiği
 43. Altıgen  tabana dik kanat kolu çentiği
 44. Beşgen akordeon  kanat sapı tırnağı   
 45. Altıgen akordeon  kanat sapı tırnağı
 46. Beşgen sepet iskeleti
 47. Altıgen sepet iskeleti  

 

Akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti (Şekil 32) değişik aralık ve açılarda sepete yerleştirilmiş ön kanat (4,14,16,19,21,22,23)  ve arka kanatlardan (1,13,18,20)  meydana gelmektedir.Birbirlerine,tabana dik kanat kolu halkası (12), tabana dik kanat kolu tırnağı (10) tabana dik kanat kolu çentiği (5),tabana paralel dirsek (3),zıt yönlü tabana paralel dirsek (6),tek yönlü bombeli tabana paralel dirsek (9),içe dönük tabana paralel dirsek (7),kancalı tabana paralel dirsek (11) ve dışa dönük kancalı tabana paralel dirseklerle (15) tutturulmuş olan kanatlar birlikte açılıp kapatılmaktadır ve kanatların bağlı olduğu bir sapla (2) bulaşık makinesi iskeletine akordeon kanat sabitleme tırnağıyla (27) tutturulmuştur.İkili (Şekil 8) ,dörtlü (Şekil 9) veya altılı (Şekil 10) kanatlar halinde de sepete tutturulabilen kanatlar bu yönüyle benzerlerinden farklı bir işleyiş ve kuruluma sahiptir ve tek bir sıra halinde boylu boyuna (Şekil 33)   sepete kurulabildiği gibi yan yana ikili (Şekil 32)  üçlü (Şekil 33)  veya daha fazla kombinasyonlarla sepete yerleştirilebilmektedir.Sıralı halde yatık ve dik kollardan meydana gelen kanatlar (1,13,18,20) sepet iskeletine (25) ,akordeon kanat sapı (2) üzerinde bulunan arka kanat sabitleme tırnağıyla (17) da  tutturulabilmektedir.
 
Akordeon kanatlar (4,14,16,19,21,22,23) sepet iskeleti üzeride bulunan kanca şeklindeki sepet iskeleti kademe tırnağı (26),takoz (29) ve yine kanca biçiminde  sepet iskeleti kademe çentiklerine  (30) oturtularak ve  üzerinde ileri  geri hareket ettirilerek değişik ebatlardaki tabaklara göre yükseklikleri ayarlanmakta,gerek duyulduğunda ,sepet duvarı veya tabanına bütünüyle katlanıp bükülüp yapıştırılarak (Şekil 4) büyük kaplara yer açılabilmektedir.Kanatların birbirlerine olan açıları akordeon ön kanat sapı tırnağının (24) sepet iskeletini oluşturan yatay ve dikey tellere geçirilerek de ayarlanabilmektedir.Akordeon ön kanat sapı tırnağı (24) yatay ve dikey tellere geçebilecek şekilde akordeon kanat sapına konumlandırılmıştır.(Şekil 12,15)

Akordeon kanatlar (1,4,13,14,16,18,19,20,21,22,23) alt taraftan gelen basınçlı suyun bulaşıklara ulaşmasında bir engel teşkil etmemektedir.Değişik aralık ve açılarda tasarlanan kanatlar yıkamaya engel bir durum yaratmadığı gibi bütünüyle sepet duvarına katlanabiliyor olması bulaşıkların çok  daha fazla suyla temas etmesine de neden olmaktadır.Ayrıca kanatlar (1,4,13,14,16,18,19,20,21,22,23) birbirlerinin yerine de geçebilir bir özelliktedir.Arka kanadı ön,ön kanadı da arka kanat olarak kullanmak mümkündür.

Akordeon kanatlar bulaşık makinesi sepetinde  köklü bir değişiklik yapmadan kurulabilir bir özelliktedir.Pratik kullanımının yanı sıra yapımı kolay maliyeti düşüktür.Ekstradan bir yere gereksinim duyulmadan her model ve dizaynda bulaşık makinesi sepetine uyarlanabilmektedir.

Sistem; Bardak ve tabakaların düzenli bir şekilde makineye dizilmesini sağlayan ve aynı zamanda sepet duvarları ve tabana bütünüyle bitiştirilerek sepet kullanım alanını daha da artıran yatık kollu arka akordeon kanadı (1),akordeon kanat sapı (2), tabana paralel dirsek (3),yatık kollu ön akordeon kanadı (4), tabana dik kanat kolu çentiği (5), zıt yönlü tabana paralel dirsek (6),içe dönük tabana paralel dirsek (7),akordeon kanat açma kapama halkası (8),tek yönlü bombeli tabana paralel dirsek (9), tabana dik kanat kolu tırnağı (10),kancalı tabana paralel dirsek (11), tabana dik kanat kolu halkası (12),kademeli yatık kollu arka akordeon kanadı (13),kademeli yatık kollu ön akordeon kanadı (14),dışa dönük kancalı tabana paralel dirsek (15),kısa yatık kollu ön akordeon kanadı (16),arka kanat sabitleme tırnağı (17),dik kollu arka akordeon kanadı (18),dik kollu ön akordeon kanadı (19),kademeli dik kollu arka akordeon kanadı (20),kademeli dik kollu ön akordeon kanadı (21),kademeli dik kollu kısa ön akordeon kanadı (22),kısa dik kollu ön akordeon kanadı (23), akordeon ön kanat sapı tırnağından (24) sepet iskeleti (25),sepet iskeleti kademe tırnağı (26),akordeon kanat sabitleme tırnağı (27),akordeon kanat sabitleme çentiği (28),takoz (29),sepet iskeleti kademe çentiği (30),sepet iskeleti kanat sabitleme tırnağı (31),akordeon raflı bulaşık makinesi sepeti (32),üçlü akordeon kanatlı bulaşık makinesi sepeti (33),sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme çentiği (34),sepet iskeletine tutturulmuş beşgen akordeon kanat sabitleme tırnağı (35),sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme çentiği (36),sepet iskeletine tutturulmuş altıgen akordeon kanat sabitleme tırnağı (37),beşgen okordeon kanat sapı (38),altıgen  akordeon kanat sapı (39),beşgen tabana dik kanat kolu tırnağı (40),altıgen tabana dik kanat kolu tırnağı (41),beşgen tabana dik kanat kolu çentiği (42),altıgen  tabana dik kanat kolu çentiği (43),beşgen akordeon  kanat sapı tırnağı (44),altıgen akordeon  kanat sapı tırnağı  (45),beşgen sepet iskeleti (46) ve altıgen sepet iskeletinden  (47)   meydana gelmektedir.

 

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,