yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


EŞGÜDÜMLÜ ÖNE VE ARKAYA YATABİLEN
AYARLANIR BULAŞIK MAKİNESİ TEREĞİ

         
Eşgüdümlü öne ve arkaya yatabilen ayarlanır bulaşık makinesi tereği her model ve tasarımda bulaşık makinesi sepetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış değişik ebat ve yapıda kabın daha kolay bir şekilde sepete yerleştirilmesini sağlayan bir üründür.

Farklı tasarımlarda bulaşık makinesi rafları bulunmaktadır.Bu raflar sepet içerisinde beli aralık ve açılarda sabit bir yapıda olabildiği gibi  yanlara yatan modelleri de bulunmaktadır.Birbirinden bağımsız olarak hareket eden katlanır raflar sadece yanlara doğru ve birbirlerinden ayrı ayrı sağa sola yatırılıp kaldırılmaktadır.


Eşgüdümlü öne ve arkaya yatabilen ayarlanır bulaşık makinesi tereği her model ve tasarımda bulaşık makinesi sepetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış değişik ebat ve yapıda kabın daha kolay bir şekilde sepete yerleştirilmesini sağlayan bir üründür.

Şekil 1- Öne ve arkaya yatabilen çatal terek kurulumu
Şekil 2- Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü çatal terek
Şekil 3- Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü çatal terek kurulumu
Şekil 4- Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü ayar kollu çatal terek
Şekil 5- Öne ve arkaya yatabilen ayar kollu çatal terek kurulumu
Şekil 6- Öne ve arkaya yatabilen kare terek
Şekil 7- Öne ve arkaya yatabilen kare terek kurulumu
Şekil 8- Öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
Şekil 9- Tek eşgüdüm hareket çentikli kare terek kurulumu
Şekil 10- Yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek
Şekil 11- Yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek kurulumu
Şekil 12- Öne ve arkaya yatabilen üçgen terek
Şekil 13- Öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek
Şekil 14- Öne ve arkaya yatabilen dik açılı çatal terek
Şekil 15- Öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli çatal terek
Şekil 16- Öne ve arkaya yatabilen ayar kollu kare terek
Şekil 17- Öne ve arkaya yatabilen ayar kollu üçgen terek
Şekil 18- Öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu kare terek
Şekil 19- Öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu üçgen terek
Şekil 20- Öne ve arkaya yatabilen  kısa ayar kollu çatal terek
Şekil 21- Öne ve arkaya yatabilen  kısa ayar kollu çatal terek
Şekil 22- Sepet iskeletine sabitli terek kademe halkası yan görünümü
Şekil 23- Terek kademe halkası kurulumu
Şekil 24- Öne ve arkaya yatabilen çift kısa ayar kollu çatal terek
Şekil 25- Öne ve arkaya yatabilen çift kısa ayar kollu çatal terek kurulumu
Şekil 26- Tırnaklı bulaşık makinesi sepet iskeleti yan görünümü
Şekil 27- Çentikli bulaşık makinesi sepet iskeleti yan görünümü
Şekil 28- Çentikli bulaşık makinesi sepet iskeleti
Şekil 29- Tırnaklı bulaşık makinesi sepet iskeleti
Şekil 30- Tırnaklı eşgüdüm hareket mili yan görünümü
Şekil 31- Çentikli eşgüdüm hareket mili yan görünümü
Şekil 32- Tırnaklı eşgüdüm hareket mili
Şekil 33- Çentikli eşgüdüm hareket mili
Şekil 34- Halkalı bulaşık makinesi sepet iskeleti
Şekil 35-Yanlara yatmış içe bükümlü çatal terek
Şekil 36- Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli kolları içe bükümlü çatal terek
Şekil 37- Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek
Şekil 38- Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli dik açılı çatal terek
Şekil 39- Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli çatal terek
Şekil 40- Üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek
Şekil 42-Üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
Şekil 43- Üstten tek terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
Şekil 44- Öne ve arkaya yatabilen kolları dışa bükümlü çatal terek
Şekil 45- Kancalı terek eşgüdüm hareket çentiği
Şekil 46- Tereğe sabitli kademe halkası yan görünümü
Şekil 47- Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü kademe halkalı çatal terek
Şekil 48-Tırnaklı terek yan görünümü
Şekil 49-Tırnaklı terek perspektifi
Şekil 50-Beşgen tırnaklı terek yan görünümü
Şekil 51- Altıgen tırnaklı terek yan görünümü

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir.

 1. Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü çatal terek
 2. Terek eşgüdüm hareket çentiği
 3. Öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek
 4. Terek sabitleme ucu
 5. Öne ve arkaya yatabilen dik açılı çatal terek
 6. Öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli çatal terek
 7. Öne ve arkaya yatabilen kare terek
 8. Terek sabitleme sapı
 9. Öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
 10. Öne ve arkaya yatabilen üçgen terek
 11. Öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek
 12. Tırnaklı eşgüdüm hareket mili
 13. Terek yönlendirme tırnağı
 14. Çentikli bulaşık makinesi sepet iskeleti
 15. Terek sabitleme çentiği
 16. Terek yönlendirme çentiği
 17. Terek sabitleme tırnağı
 18. Bulaşık makinesi sepeti
 19. Halkalı bulaşık makinesi sepet iskeleti
 20. Uçları kıvrımlı çatal terek
 21. Terek ayar kolu
 22. Sepet iskeletine sabitli terek kademe halkası
 23. Terek ayar halka girintisi
 24. Bulaşık makinesi sepet iskeleti
 25. Terek hareket kolu başlığı
 26. Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü ayar kollu çatal terek
 27. Öne ve arkaya yatabilen ayar kollu kare terek
 28. Öne ve arkaya yatabilen ayar kollu üçgen terek
 29. Terek kısa ayar kolu
 30. Öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu kare terek
 31. Öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu üçgen terek
 32. Öne ve arkaya yatabilen  kısa ayar kollu çatal terek
 33. Öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli kısa ayar kollu çatal terek
 34. Öne ve arkaya yatabilen çift kısa ayar kollu çatal terek
 35. Ayar kolu dirseği
 36. Üstten terek eşgüdüm hareket çentiği
 37. Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli kolları içe bükümlü çatal terek
 38. Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek
 39. Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli dik açılı çatal terek
 40. Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli çatal terek
 41. Üstten tek terek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek
 42. Üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek
 43. Üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
 44. Üstten tek terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek
 45. Tırnaklı bulaşık makinesi sepet iskeleti
 46. Çentikli eşgüdüm hareket mili
 47. Halkalı bulaşık makinesi sepet iskeleti
 48. Öne ve arkaya yatabilen kolları dışa bükümlü çatal terek
 49. Kancalı terek eşgüdüm hareket çentiği
 50. Öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü kademe halkalı çatal terek         
 51. Tereğe sabitli kademe halkası
 52. Tereğe sabitli kademe halka sapı
 53. Terek tırnağı
 54. Tırnaklı terek
 55. Beşgen terek tırnağı
 56. Beşgen tırnaklı terek
 57. Beşgen sepet iskeleti
 58. Altıgen terek tırnağı
 59. Altıgen tırnaklı terek
 60. Altıgen sepet iskeleti

 

Eşgüdümlü öne ve arkaya yatabilen ayarlanır bulaşık makinesi tereği değişik aralık ve açılarda bulaşık makinesi sepetine yerleştirilmiş kare (7,9,27,30,43,44), üçgen (10,11,28,31,41,42), çatal (1,3,5,6,26,32,33,34,37,38,39,40,48,50) gibi  şekilleri olan tereklerden meydana gelmektedir.Öne arkaya eş zamanlı yatabilen bu terekler benzerlerinden farklı bir işleyiş ve kuruluma sahiptir.Yerden tasarruf edebilmek amacıyla terekler tek bir parmak hareketiyle öne  arkaya bütünüyle veya kısmen yatabildiği gibi ayar kolları (21,29) sayesinde açıları  değiştirilebilmekte ve dolayısıyla kapların sepete daha kolay bir şekilde dizilmesini sağlamaktadır.

Terekler (1,3,5,6,7,9,10,11,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50) bulaşık makinesi sepetine, çentikli bulaşık makinesi sepet iskeleti (14) üzerinde bulunan kanca şeklinde tırnak (17) ve çentiklere (15) terek sabitleme ucu (4) ve  terek sabitleme sapının (8) oturtulmasıyla monte edilmekte, terek ayar kolu (21) ve terek kısa ayar koluyla (29) öne arkaya yatırılarak kontrol edilmektedir.Sepet iskeleti (24) üzerinde bulunan sepet iskeletine sabitli terek kademe halkası (22) ve bu halka üzerinde yer alan terek ayar halka girintisi (23) ayar kollarlının (21,29) ileri geri sürülmesiyle  terek açıları belirlenmektedir.Tereklerin öne arkaya hareketi,terek eşgüdüm hareket çentiğine (2) geçen çentikli eşgüdüm hareket mili (46) ve tırnaklı eşgüdüm hareket mili (12) üzerinde bulunan kanca şeklindeki terek yönlendirme tırnak (13) ve terek yönlendirme çentiğiyle (16) olmaktadır.Tereklerin sadece birisinin hareket ettirilmesi halinde tırnaklı eşgüdüm hareket mili (12) veya çentikli eşgüdüm hareket mili (46)  terek eşgüdüm hareket çentiğini (2) çekerek veya iterek bütün tereklerin aynı anda hareket etmesini sağlamaktadır.Üstten terek eşgüdüm hareket çentikli tereklerde (37,38,39,40,41,42,43,44) benzer bir işleyişe sahiptir. Eşgüdüm hareket miline (12) terek yönlendirme tırnağı (13) ve yönlendirme çentikleriyle (16) bağlı bu terekler (37,38,39,40,41,42,43,44),ayar kollarlının (21,29) itilip çekilmesiyle öne arkaya yatırılabildiği gibi ,dik veya herhangi bir açıda tutulabilmektedir.

Eşgüdümlü öne ve arkaya yatabilen ayarlanır bulaşık makinesi terekleri (1,3,5,6,7,9,10,11,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50,54,56,57) alt taraftan gelen basınçlı suyun bulaşıklara ulaşmasında bir engel yaratmamaktadır.Değişik aralık ve açılarda tasarlanan terekler yıkamaya engel bir durum yaratmamaktadır ve her iki sepete de kurulabilmektedir.

Mekanizma bulaşık makinesi sepetinde  köklü bir değişiklik yapmadan kurulabilir bir özelliktedir. Bulaşık sepetine monte edilen terekler (1,3,5,6,7,9,10,11,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,48,50) pratik kullanımının yanı sıra yapımı kolay maliyeti düşüktür.Ekstradan bir yere gereksinim duyulmadan her model ve dizaynda bulaşık makinesi sepetine uyarlanabilmektedir.

Sistem;Bardak ve tabakaların düzenli bir şekilde makineye dizilmesini sağlayan
öne ve arkaya yatabilen kolları içe doğru bükülmüş çatal terek (1),kanca şeklinde terek eşgüdüm hareket çentiği (2),öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli uçları içe bükümlü çatal terek (3),terek sabitleme ucu (4),öne ve arkaya yatabilen çatal terek  (5),öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli çatal terek (6),öne ve arkaya yatabilen kare terek (7),terek sabitleme sapı (8),öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli kare terek (9),öne ve arkaya yatabilen üçgen terek (10),öne ve arkaya yatabilen tek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek (11),tereklerin öne arkaya yatırılmasını sağlayan tırnaklı eşgüdüm hareket mili (12),terek eşgüdüm hareket çentiğine geçerek tereklerin öne arkaya yatmasını sağlayan terek yönlendirme tırnağı (13),tereklerin sepete tutturulmasını sağlayan çentikli bulaşık makinesi sepet iskeleti (14) ve yine tereklerin sepete tutturulmasına yarayan terek sabitleme çentiği (15),tereklerin öne arkaya itilmesini sağlayan terek yönlendirme çentiği (16),tereklerin sepete tutturulmasını sağlayan terek sabitleme tırnağı (17),bulaşık makinesi sepeti(18),tereklerin sepete sabitlenmesine yarayan halkalı bulaşık makinesi sepet iskeleti (19),tereklerin parmakla daha kolay açılıp kapatılmasını sağlayan uçları kıvrımlı terek (20),tereklerin öne ve arkaya yatırılmasını sağlayan terek ayar kolu (21),tereklerin belli bir açıda durmasını sağlayan sepet iskeletine sabitli terek kademe halkası (22),terek ayar kolunun belli bir açıda durmasına yarayan terek ayar halka girintisi (23), Bulaşık makinesi sepet iskeleti (24),Terek hareket kolu başlığı (25),öne ve arkaya yatabilen uçları içe bükümlü ayar kollu çatal terek (26),öne ve arkaya yatabilen ayar kollu kare terek (27),öne ve arkaya yatabilen ayar kollu üçgen terek (28),tereklerin belli bir açıda kalmasına yarayan terek kısa ayar kolu (29),öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu kare terek (30),öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu üçgen terek (31),öne ve arkaya yatabilen kısa ayar kollu çatal terek (32),öne ve arkaya yatabilen yanlardan sabitli kısa ayar kollu çatal terek (33),Öne ve arkaya yatabilen iki taraflı kısa ayar kollu çatal terek (34),ayar kolunu sabitleme sapına bağlayan ayar kolu dirseği (35),tereklerin öne arkaya hareketini sağlayan üstten terek eşgüdüm hareket çentiği (36),üstten terek eşgüdüm hareket çentikli kolları içe bükümlü çatal terek (37),üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli kolları içe bükümlü çatal terek (38),üstten terek eşgüdüm hareket çentikli dik açılı çatal terek (39),üstten terek eşgüdüm hareket çentikli yanlardan sabitli çatal terek (40),üstten tek terek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek (41),üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli üçgen terek (42),üstten çift terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek (43),üstten tek terek eşgüdüm hareket çentikli kare terek (44),tereklerin sepete tutturulmasını sağlayan tırnaklı bulaşık makinesi sepet iskeleti (45),tereklerin toplu olarak öne arkaya çekilmesini sağlayan çentikli eşgüdüm hareket mili (46),tereklerin sepete tutturulmasını sağlayan halkalı bulaşık makinesi sepet iskeleti (47), öne ve arkaya yatabilen kolları dışa bükümlü çatal terek (48),hareket millerinin terekten çıkmasını engelleyen kancalı terek eşgüdüm hareket çentiği (49),öne ve arkaya yatabilen kolları içe bükümlü kademe halkalı çatal terek (50),tereğe sabitli kademe halkası (51),tereğe sabitli kademe halka sapı (52),terek tırnağı  (53),tırnaklı terek (54),beşgen terek tırnağı (55),beşgen tırnaklı terek (56),beşgen sepet iskeleti (57),altıgen terek tırnağı (58),altıgen tırnaklı terek (59) ve altıgen sepet iskeletinden (60) meydana gelmektedir.

 

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,