yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


EKSANTRİK VE ÇAPRAZ  HAREKETLİ  DİSKLİ  ÜTÜ

Eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütü her model ve dizaynda ütülerde, çok daha hızlı ve pürüzsüz ütü yaparak zaman ve enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla  tasarlanmış bir ütüdür. Sistem; pres ütü, ütü veya buharlı ütülerin tabanlarına monte edilmiş bir veya birkaç diskten meydana gelmektedir.

Eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütü  mevcut ütülerde  olduğu gibi yine ütü üzerinde bulunan bazı ayar düğmeleri yardımıyla  istenilen bir ısıda kumaşların ütülenmesi esasına dayanmaktadır. Bir zemin veya yüzeye konulan kumaşlar, buhar  veya su püskürtülerek veya sadece ütünün sıcak tabanıyla kumaş üzerinde sağa-sola gezdirilerek veya kumaşa pres yapılarak kırışıklar açılmaktadır. Ancak eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütüde kumaşlar  bir de disklerin eksantrik ve çaprazlama hareketiyle  düzleştirilmektedir.

Eksantrik ve çapraz hareketli diskler ütü üzerinde bulunan  bir düğme aracılığıyla istenilen bir ayarda çalıştırıla ve açılıp kapatılabilmektedir.


Eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütü her model ve dizaynda ütülerde, çok daha hızlı ve pürüzsüz ütü yaparak zaman ve enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ütüdür. Sistem; pres ütü, ütü veya buharlı ütülerin tabanlarına monte edilmiş bir veya birkaç diskten meydana gelmektedir.

Buluşta  kullanılan şekillerin açıklamaları;

Şekil 1-Manyetik çapraz hareketlendiricili tek diskli ütü
Şekil 2-Düz veya tek bir yönde dönen diskli ütü.
Şekil 3- Çapraz hareketli çok diskli ütü
Şekil 4-Tabanı düz kenarları oval çapraz hareketli çok diskli ütü
Şekil 5-Dişli mekanizmalı çapraz hareketli çok diskli ütü
Şekil 6-Kayışlı çapraz hareketli çok diskli ütü
Şekil 7- Tabanı girintili kenarları oval ve köşeli çapraz hareketli çok diskli ütü
Şekil 8- Rediktörlü eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütü kesiti
Şekil 9-Rediktörlü eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütü kesit açılımı
Şekil 10-Girintili disk kesiti
Şekil 11-Rezistanslı ve buharlı çapraz hareketli çok diskli ütü yan kesiti
Şekil 12- Rezistanslı ve buharlı çapraz hareketli çok diskli ütü tabanı
Şekil 13- Rezistanslı ve buharlı çapraz hareketli diskli ütü kesiti
Şekil 14- Rezistanslı ve buharlı disk kesiti
Şekil 15-Eksantrik hareketli tabanı düz kenarları oval tek diskli ütü
Şekil 16- Eksantrik hareketli tabanı düz kenarları oval çok diskli ütü
Şekil 17- Eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları köşeli çok diskli ütü
Şekil 18- Eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları oval buharlı ve ısıtmalı çok diskli ütü
Şekil 19-Dişlilerle hareket ettirilen eksantrik milli disk kesiti
Şekil 20- Eksantrik milli rediktörlü diskli ütü kesiti
Şekil 21-Eksantrik milli disk kesit açılımı
Şekil 22-Eksantrik milli  disk kesiti

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir.

1-Tabanı düz kenarları köşeli çapraz hareketli disk
2-Redüktötlü elektrikli motor
3-Güç ayar ve açma-kapama düğmesi  
4-Disk mili
5-Disk elektrikli motor mili yuvası
6-Disk taban girintisi
7-Rulman
8-Ütü tabanı
9-Rezistanslı buhar kanal ve delikli disk
10-Rezistanslı disk buhar kanalı
11-Rezistanslı disk buhar deliği
12-Disk yuvası
13-Rulman yuvası
14-Elektrik giriş kablosu
15-Fırçalı elektrik akımı aktarma ucu
16-Elektrik aktarım kanalı
17-Rezistans
18-Disk buhar deliği
19-Tabanı düz kenarları oval çapraz hareketli  disk
20-Disk dişlisi
21-Disk dişli mili
22-Motor mili
23-Disk kasnak mili
24-Disk kasnağı
25-Kayış
26-Elektrikli motor kasnağı
27-Elektronik kontrol  paneli
28-Tabanı girintili kenarları oval çapraz hareketli disk
29-Kanallı disk
30-Eksantrik hareketli rezistanslı buhar kanal ve delikli disk
31-Eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları köşeli disk
32-Buhar verme düğmesi
33-Tabanı düz kenarları oval eksantrik hareketli disk
34-Eksantrik hareketli tabanı düz kenarları köşeli rezistanslı disk
35-Eksantrik hareketli disk yuvası
36-Elektrikli motor eksantrik mili
37-Elektrikli motor
38- Buhar delikli rezistanslı tabanı girintili disk
39-Eksantrik disk mili
40-Eksantrik milli kenarları köşeli disk
41-Kademe
42-Eksantrik disk mil yuvası
43-Tabanı düz  kenarları oval çapraz hareketli disk
44- Eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları oval disk
45-Tabanı girintili kenarları köşeli çapraz hareketli disk
46- Isı ayar düğmesi
47-Buhar ayar düğmesi
48-Manyetik çapraz hareket aparatı

Kumaşın çok daha kısa sürede ve pürüzsüz ütülenmesi için kullanılan eksantrik ve çapraz hareketli diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45), pres ütü, ütü veya buharlı ütülerin tabanında köklü bir değişikliğe gidilmeden  monte edilebilir bir özelliktedir. Tabanla aynı düzlemde veya hafiften içe doğru gidilerek tutturulan  diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45),düşük bir maliyet ve ekstradan bir yer açmadan her model ve dizaynda ütüye kurulabilir bir özelliktedir.

Sistem;Kırışıklıkların giderilmesini sağlayan tabanı düz kenarları köşeli hareketli disk (1),disklerin sağa-sola çaprazlama hareketini sağlayan veya tek bir yönde de dönebilen rediktörlü elektrikli motor (2),disklerin çalışmasını sağlayan güç ayar ve açma-kapama düğmesi (3),diskin hareket etmesini sağlayan disk mili (4),motor milinin içine girerek diskin çalışmasını sağlayan disk elektrikli motor mili yuvası (5),kırışıklıkların giderilmesine yarayan disk taban girintisi (6),disk ve motorların daha rahat hareket etmesini sağlayan radyal ve eksenel kuvvetleri de karşılayabilen rulman (7),diskin ısıtılmasını sağlayan rezistanslı buhar kanal ve delikli disk (9),rezistanslı disk buhar kanalı (10),rezistanslı disk buhar deliği (11),disklerin ütü tabanına düz bir şekilde oturmasına yarayan  disk yuvası (12),rulmanın içine oturduğu rulman yuvası (13),elektrik giriş kablosu (14),rezistanslara elektrik taşıyan fırçalı elektrik akımı aktarma ucu (15),fırçalı uçların güç aldığı elektrik aktarım kanalı (16),diskleri ısıtan rezistans (17),disk buhar deliği (18),tabanı düz kenarları oval çapraz hareketli çok diskli ütü (19),diskin hareket ettirilmesini sağlayan disk dişlisi (20),diski döndüren disk dişli mili (21),motor mili (22),disk kasnak mili (23),disk kasnağı (24),kasnakların döndürülmesini sağlayan kayış (25),elektrikli motor kasnağı (26),rediktörlü ve elektrikli motorların istenilen bir hızda çalışmasını ve verilen komutların uygulanmasını sağlayan elektronik kontrol  paneli (27),tabanı girintili kenarları oval disk (28),kırışıklıkların giderilmesini sağlayan kanallı disk (29),eksantrik hareketli rezistanslı buhar kanal ve delikli disk (30),eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları köşeli disk (31),buharın açılıp kapanmasını sağlayan buhar düğmesi (32),tabanı düz kenarları oval eksantrik hareketli disk (33),eksantrik hareketli tabanı düz kenarları köşeli rezistanslı disk (34),diskin ütü tabanına düz bir şekilde oturmasını sağlayan eksantrik hareketli disk yuvası (35),diskin eksantrik bir şekilde hareket etmesini sağlayan elektrikli motor eksantrik mili (36), disklerin istenilen bir hızda sağa-sola çaprazlama veya düz bir şekilde döndürülmesini de sağlayan elektrikli motor (37),buhar delikli rezistanslı tabanı girintili disk (38),eksantrik disk mili (39),eksantrik milli disk (40),kademe (41),eksantrik disk mil yuvası (42),tabanı düz kenarları oval disk (43),eksantrik hareketli tabanı girintili kenarları oval disk (44),tabanı girintili kenarları köşeli çapraz hareketli disk (45),ısı ayar düğmesi (46),buhar ayar düğmesi (47) ve manyetik çapraz hareketlendiriciden (48) meydana gelmektedir.

Eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütüde,ütüleme işlemi diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45) sayesinde çok daha kısa sürede ve pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmekte,kırışıklıklar ütü tabanında bulunan tek (Şekil 1) veya çoklu (Şekil 3) diskler sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde açılarak zaman ve enerjiden büyük oranda tasarruf edilebilmektedir.

Döner disklerin çamaşırlar üzerinde aşındırıcı veya yıpratıcı yönde bir etkisi yoktur. Ütü tabanına monte edilen diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45)  sadece sağa-sola veya eksantrik bir hareketle kendi etrafında  dönmekte ve bu sayede kırışıklıklar  daha kolay ve  hızlı bir şekilde açılarak, ütüleme işlemi  kısa bir sürede,kolay bir şekilde tamamlanmaktadır. Mevcut ütülerde zor kırışıklıklar, ütü kumaşa daha da bastırılarak açılırken,diskli ütüde, ütünün sadece kumaş    üzerinde    gezdirilmesi  kırışıklıkların  açılmasında yeterli olmaktadır.Ayrıca  ütü    tabanı, disklerin kumaşla temas eden bölgelerinin sınırlarını  çepe çevre tabana    doğru bastırdığından,hareketli    diskler kumaşın toplanmasına yol açmamaktadır.

Eksantrik ve çapraz hareketli diskli ütüde yer alan diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45),ütünün kendisinde yer alan ısıtma ve buhar sistemini  kullanmaktadır ancak sistem disklere (30,34,38) ayrıca entegre edilmiş rezistans (17) ve buhar kanallarıyla da (10) işleyebilir bir özelliktedir (Şekil 12,13).Disklere tıpkı ütü tabanında olduğu gibi ısıtmayı sağlayan rezistans (17) ve  buhar delik (11) ve kanalları (10) entegre edilmiştir ve bu sayede kırışıklıklar çok daha etkili bir şekilde giderilebilmektedir.Rezistanslı diskin sıcaklığı ısı ayar düğmesi (46),buhar kanal ve delikli disklerden buhar çıkışı ise buhar kontrol düğmesiyle (47) kontrol edilmektedir.

Ütü  tabanında yer alan tabanı düz kenarları oval çapraz hareketli  disk (19) veya tabanı girintili kenarları oval çapraz hareketli disklerin (28)  ütünün dengesini bozacak veya ütüyü tutmayı zorlaştıracak yönde olumsuz bir etkisi yoktur.Hareketli diskler (1,19,28,29,30,31,33,34,38,43,44,45) kırışıklıkların daha kısa sürede açılmasını sağlarken, ütü işlemi bu sayede daha  zevkli ve kolay bir hale dönüşmekte ,eksantrik hareket yarattığı  titreşimle elde bir rahatlamaya da neden olmaktadır.

Eksantrik ve çapraz hareketli diskler,ütünün çalışması esnasında bir gürültü meydana getirmemektedir ve diskler rediktörlü elektrikli motor (2) ve elektrikli motorlarla (37) bir kayış (25) veya disk dişlisi (20) ve disk dişli mili (21)
vasıtasıyla hareket ettirilmektedir.Diskler düz veya tek bir yönde ve güç ayar  açma-kapama düğmesiyle (3) istenilen bir hızda çalıştırılabilmrkte,sistemin arızası veya diskler hareket etmese de ütüleme işlemi yapılabilmektedir.

 

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,