yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


SÖNÜMLEYİCİLİ PİSTON

Sönümleyicili piston, her model ve dizaynda pistonlu araçlara uyarlanabilen ve özellikle pistonlukompresörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, egzantrik mil ve yatak aşınmalarını daha da düşürmek, oluşan titreşim ve yüksek volümde sesi en aza indirgemek amacıyla tasarlanmış bir üründür. Sistem, piston kolunun bağlandığı, içbükey oluklu piston kolu kepi, kepin muhafaza ettiği kauçuk, silikon gibi polimer esaslı sönümleyici, sönümleyicinin ortasına geçen ve egzantrik mile yatak vazifesi de gören burç veya burcun yerine kullanılabilen rulmandan meydana gelmektedir.

Sönümleyicili piston, her model ve dizaynda pistonlu araçlara uyarlanabilen ve özellikle pistonlukompresörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, egzantrik mil ve yatak aşınmalarını daha da düşürmek, oluşan titreşim ve yüksek volümde sesi en aza indirgemek amacıyla tasarlanmış bir üründür. Sistem, piston kolunun bağlandığı,

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir:

1- Piston,
2- Piston kolu,
3- Piston kolu yatak kepi,
4, 5, 6- Sönümleyici,
7- Egzantrik mil,
8, 9, 10- Burç,
11- Vida,
12, 13- Bağlantı elemanı,
14, 15- Helezon yay,
16- Yuvalı yatak,
17- Piston yuvası,
18- Yuvalı burç,
19- Pim,
20- Üst piston kolu,
21- Alt piston kolu,
22- Üst piston kolu yatağı,
23- Dış bilezik .

Sönümleyici, alt piston kolu yatağında kullanılabildiği gibi, pistonun hemen kolla birleştiği hareketli bölgede bulunan üst piston kolu (20)  ve pistonun (1)  kendisinde de kullanılabilmektedir. Piston (1) üzerindeki  yuvaya (16) monte edilen sönümleyici (5), ortasından geçen burçla (8), bir pim (19) vasıtasıyla üst piston koluna (20) tutturulmakta, açığa çıkan darbe ve titreşimler bu sayede absorbe edilmektedir. Aynı şekilde üst piston kolu  (20) da benzer bir kurulumla darbeleri sönümlemektedir. Üst piston kolu (20) üzerinde bulunan yuvaya (22) monte edilen sönümleyici (21), ortasından geçen burçla (10), bir pim (19) vasıtasıyla pistona tutturulmakta, açığa çıkan darbe ve titreşimler absorbe edilmektedir.
Sönümleyici piston, helezon yaylı versiyonlarıyla da benzer bir işleve sahiptir ancak farklı olarak burada sönümleyici olarak bir kauçuk veya silikon değil helezon yaylar (14, (15) kullanılmıştır. Helezon yaylı piston kolu, yatağa sabitli piston kolu, üzerinde helezon yayı sabitlemeye yarayan vidalı bağlantı elemanı(12), (13), helezon yayın fırlamasını önleyen yuvalı yatak (16) ve egzantrik milin içine girdiği ve yine üzerindeki yuvalarla helezon yayı muhafaza eden burçtan (18) meydana gelmektedir. Helezon yaylı piston kolu da benzer şekilde, egzantrik milin açığa çıkarttığı titreşimleri piston kolu aracılığıyla kol üzerinde bulunan helezon yaylara aktarmakta, daha da yumuşatılan egzantrik hareket sayesinde egzantrik mil ve burç aşınmaları önlenerek, yüksek volümde sesin açığa çıkması da engellemektedir.

Alt piston  kolunda kullanılan helezon yay tekniği benzer bir uyarlama ile üst piston kolu veya  pistonun kendisinde de kullanılabilir bir özelliktedir ancak oluşan darbe ve titreşimlerin daha etkin bir şekilde  baskılanması için sönümleyicili piston tekniği, kuvvetin doğduğu yerde, egzantrik mil (7) üzerinde kullanılmıştır.

Sönümleyici pistonun kompresörün performansına olumsuz yönde bir etkisi yoktur. Egzantrik mil (7) hareketleri yumuşatılmış da olsa, birim zamanda pompalanan hava miktarı tıpkı diğer kompresörlerde olduğu gibi aynıdır ve pompalanan hava miktarında bir azalma söz konusu değildir.

Sönümleyici pistonlu  kompresörlerde egzantrik mil (7) ve burcun (8, 9, 10, 18) birim zamanda  aşınma oranı diğer tekniklerle kıyaslandığında çok daha  küçük bir değere sahiptir. Mevcut tekniklerde, egzantrik mil (7), pistonu her aşağı-yukarı  itip-çekmesi esnasında oluşan silkme kuvveti, piston kolu yatağı ve egzantrik mil (7) üzerinde büyük bir aşındırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca piston kolunun keskin dönüşlerle ileri-geri hareket etmesi bir titreşime neden olmakta, yüksek volümde bir sesin de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Oysa sönümleyicili pistonlu kompresörde bu durum tam tersi bir durum arz etmektedir. Piston (1) ve piston kolu (2) üzerinde bulunan sönümleyici (5, 6) mekanizma sayesinde, egzantrik milin (7) silkme hareketlerinden doğan darbeli aşındırma kuvveti absorbe edilmekte, açığa çıkan titreşim ve yüksek volümde ses baskılanarak egzantrik mil ve milin içinde hareket ettiği yatak veya burç aşınmaları en alt düzeye çekilmektedir. Ayrıca tekniğin kullanıldığı ürünlerde  açığa çıkan sesin baskılanması, kişilerin iş ortamında bir gürültüye maruz bırakmazken, yumuşatılan egzantrik mil hareketi sayesinde  araç ömrü daha da uzatılmakta, periyodik bakım masrafları da düşürülmektedir.

Buluşun amaçlarına ulaşması için kullanılan parçaların şekilleri ekte verilmiş olup, bu şekillerden;

Şekil 1- Sönümleyicili üst piston kolu,
Şekil 2- Sönümleyicili alt piston kolu,
Şekil 3- Sönümleyicili piston,
Şekil 4- Helezon yaylı piston kolu,
Şekil 5- Helezon yaylı burç.

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir:

1- Piston,
2- Piston kolu,
3- Piston kolu yatak kepi,
4, 5, 6- Sönümleyici,
7- Egzantrik mil,
8, 9, 10- Burç,
11- Vida,
12, 13- Bağlantı elemanı,
14, 15- Helezon yay,
16- Yuvalı yatak,
17- Piston yuvası,
18- Yuvalı burç,
19- Pim,
20- Üst piston kolu,
21- Alt piston kolu,
22- Üst piston kolu yatağı,
23- Dış bilezik .

Sönümleyici, alt piston kolu yatağında kullanılabildiği gibi, pistonun hemen kolla birleştiği hareketli bölgede bulunan üst piston kolu (20)  ve pistonun (1)  kendisinde de kullanılabilmektedir. Piston (1) üzerindeki  yuvaya (16) monte edilen sönümleyici (5), ortasından geçen burçla (8), bir pim (19) vasıtasıyla üst piston koluna (20) tutturulmakta, açığa çıkan darbe ve titreşimler bu sayede absorbe edilmektedir. Aynı şekilde üst piston kolu  (20) da benzer bir kurulumla darbeleri sönümlemektedir. Üst piston kolu (20) üzerinde bulunan yuvaya (22) monte edilen sönümleyici (21), ortasından geçen burçla (10), bir pim (19) vasıtasıyla pistona tutturulmakta, açığa çıkan darbe ve titreşimler absorbe edilmektedir.
Sönümleyici piston, helezon yaylı versiyonlarıyla da benzer bir işleve sahiptir ancak farklı olarak burada sönümleyici olarak bir kauçuk veya silikon değil helezon yaylar (14, (15) kullanılmıştır. Helezon yaylı piston kolu, yatağa sabitli piston kolu, üzerinde helezon yayı sabitlemeye yarayan vidalı bağlantı elemanı(12), (13), helezon yayın fırlamasını önleyen yuvalı yatak (16) ve egzantrik milin içine girdiği ve yine üzerindeki yuvalarla helezon yayı muhafaza eden burçtan (18) meydana gelmektedir. Helezon yaylı piston kolu da benzer şekilde, egzantrik milin açığa çıkarttığı titreşimleri piston kolu aracılığıyla kol üzerinde bulunan helezon yaylara aktarmakta, daha da yumuşatılan egzantrik hareket sayesinde egzantrik mil ve burç aşınmaları önlenerek, yüksek volümde sesin açığa çıkması da engellemektedir.

Alt piston  kolunda kullanılan helezon yay tekniği benzer bir uyarlama ile üst piston kolu veya  pistonun kendisinde de kullanılabilir bir özelliktedir ancak oluşan darbe ve titreşimlerin daha etkin bir şekilde  baskılanması için sönümleyicili piston tekniği, kuvvetin doğduğu yerde, egzantrik mil (7) üzerinde kullanılmıştır.

Sönümleyici pistonun kompresörün performansına olumsuz yönde bir etkisi yoktur. Egzantrik mil (7) hareketleri yumuşatılmış da olsa, birim zamanda pompalanan hava miktarı tıpkı diğer kompresörlerde olduğu gibi aynıdır ve pompalanan hava miktarında bir azalma söz konusu değildir.

Sönümleyici pistonlu  kompresörlerde egzantrik mil (7) ve burcun (8, 9, 10, 18) birim zamanda  aşınma oranı diğer tekniklerle kıyaslandığında çok daha  küçük bir değere sahiptir. Mevcut tekniklerde, egzantrik mil (7), pistonu her aşağı-yukarı  itip-çekmesi esnasında oluşan silkme kuvveti, piston kolu yatağı ve egzantrik mil (7) üzerinde büyük bir aşındırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca piston kolunun keskin dönüşlerle ileri-geri hareket etmesi bir titreşime neden olmakta, yüksek volümde bir sesin de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Oysa sönümleyicili pistonlu kompresörde bu durum tam tersi bir durum arz etmektedir. Piston (1) ve piston kolu (2) üzerinde bulunan sönümleyici (5, 6) mekanizma sayesinde, egzantrik milin (7) silkme hareketlerinden doğan darbeli aşındırma kuvveti absorbe edilmekte, açığa çıkan titreşim ve yüksek volümde ses baskılanarak egzantrik mil ve milin içinde hareket ettiği yatak veya burç aşınmaları en alt düzeye çekilmektedir. Ayrıca tekniğin kullanıldığı ürünlerde  açığa çıkan sesin baskılanması, kişilerin iş ortamında bir gürültüye maruz bırakmazken, yumuşatılan egzantrik mil hareketi sayesinde  araç ömrü daha da uzatılmakta, periyodik bakım masrafları da düşürülmektedir.

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,