yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


SOĞUK SU AKIŞINI KESEBİLEN KOMBİ,TERMOSİFON,ANİ SU ISITICISI VE ŞOFBEN

Soğuk su akışını kesebilen sistem , her model ve dizaynda kombi, termosifon ,ani su ısıtıcı ve şofbenlerde su ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla tasarlanmış bir üründür.
Mevcut sıcak su üreten makineler soğuk suyu çeşitli aşamalardan geçirerek ısıtmakta ve ardından kullanıma vermektedir .Sıcak su musluğunun açılmasıyla cihaza giren su belli evrelerin ardından istenilen bir dereceye çıktıktan sonra kullanıma sunulmaktadır.Bu esnada suyun aşırı ısınmaması,suyun düşük veya yüksek basınç halinde ,elektrik,atık veya yanmamış gazların bir sorun yaratmaması için bu cihazlarda çeşitli emniyet sistemleri geliştirilmiştir.Ayrıca yanma sonucu oluşan su buharını sisteme geri kazandıran sistemlerle kombilerin verimi daha da artırılmıştır.                                                 

Soğuk su akışını kesebilen sistem , her model ve dizaynda kombi, termosifon ,ani su ısıtıcı ve şofbenlerde su ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla tasarlanmış bir üründür.


Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir:
1-Yalıtkan kutu
2-Eşanjör
3-Sıcak su borusu
4-Yanma haznesi
5-Gaz sensörü
6-Veri  ve güç aktarım kablosu
7-Elektronik kontrol kartı (paneli)
8- Mod düğmesi  (Sesli sinyal verme ve soğuk su akışını kesen açma kapama düğmesi )
9-Gaz giriş borusu
10-Soğuk su giriş borusu
11-Su valfi
12-Isı sensörü
13-Elektrik sensörü
14-Ateşleme elektrotu kablosu
15-Elektrik kablosu
16-Su basınç sensörü (Sviç)
17-Soğuk su akışını kesebilen kombi.
18-Rezistans
19- Termosifon
20-Sesli uyarı aparatı
21-Ani su ısıtıcı rezistansı ( Su ısıtma haznesi)
22--Ani su ısıtıcı
23-Şofben

Soğuk su akışını kesebilen sıcak su makinesi diğer kombi , termosifon,ani su ısıtıcısı ve şofbenlerde olduğu gibi benzer bir işleyişe sahiptir ancak farklı olarak soğuk su akışını kesebilen  sıcak su makinesi su ve elektrikten tasarruf etmek amacıyla, ateşlemenin olmadığı,elektrik veya gazın kesildiği durumlarda  kombi , termosifon,ani su ısıtıcı ve şofbenlerden gelen soğuk su akışını otomatik olarak kesebilme özelliğine de sahiptir.Çoğu zaman mutfak veya banyoya girildiğinde  hiç bir şey e dikkat etmeden musluk açılır ve  sıcak suyun gelmesi beklenir.Şayet elektrik ,gaz veya cihazla  ilgili bir arıza yoksa belli bir süre içerisinde sıcak su akmaya başlar ve ihtiyaçlar karşılanmış olur ancak bu durum her zaman için geçerli değildir.Bazı durumlarda   musluk açılır ve sıcak suyun gelmesi beklenir ve litrelerce su boşa akıtıldıktan sonra kombi veya termosifonla  ilgili bir sorunun olduğu anlaşılır ve musluk kapatılır.Oysa soğuk su kontrollü cihazlarda  sıcak suyun  gelmesine engel en ufak bir durumda    soğuk su akışı anında kesilerek  kullanıcının  su israfı engellenmektedir.Aynı şekilde  ısının üretilemediği  her hangi bir durumda   mutfak veya banyonun su akışının yanı sıra kalorifere su pompalayan motorun  güçü de  kesilmekte  böylece elektrik israfının da önüne geçilmektedir. 
Sistem,  elektrik veya gazın kesilmesi  durumunda  su akışının kesilmesini  sağlayan elektrik  sensörü (13), gaz sensörü (5) ,yanma odasının ısısını ölçen ısı sensörü (12) ,  su basınç değerleriyle  sistemi dereye sokan su basınç sensörü (16),  açma–kapama (8),(Mod düğmesi) düğmesi(8) ,  bütün verileri değerlendirerek  su valfinin (11) açılıp-kapanmasını sağlayan   elektronik  kontrol kartı(7)  ve soğuk su akışını haberdar eden sesli uyarı aparatından (20) oluşmaktadır.
Soğuk su akışını kesebilen sistem ,sıcak su musluğun açılmasıyla devreye girmektedir.Elektronik kontrol kartı (7) düşen su basıncını bir sensör (16) vasıtasıyla anında algılayarak gaz,elektrik  ve ısı sensöründen (5,12,13) gelen verileri işlemeye başlamaktadır. Belli bir süre içerisinde şayet gaz,elektrik ve ısı sensöründen (5,12,13)  su valfinin (11) kapatılmasını gerektirecek her hangi bir sinyal alınamazsa  kombi işleyişini devam ettirmekte kullanıcı  sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır.Şayet sıcak su musluğu açıldığında  kombi (Şekil 1), termosifon (Şekil 2),ani su ısıtıcı (Şekil 3) veya sofben (Şekil 4) elektrik veya gaz   alamıyorsa, sensörler (5,12,13) bu durumu  elktronik kontrol kartına (7)  ilemekte ve belli bir süre içerisinde valfe (11) verilen bir  komutla su akışı ve  su pompasının gücü kesilmektedir.Su,  belli bir derecenin altında kapatıldığı için ,gaz kesildikten belli bir süre sonra su akışı durmakta,elektiriğin gitmesi durumundaysa ,su akışı anında veya beli bir süre içeriisnde  kesilmektedir.
Sistem olası bir problemde su akışını kesmeden de  kullanıcıyı uyarabilir bir özelliktedir.Makine üzerinde bulunan ve soğuk su akışını kesebilme modunun yanı sıra  aynı zamanda  sesli sinyal  modunu da içeren  kontrol düğmesi(8)(Mod düğmesi)(8) ,sesli sinyal moduna getirildiğinde  , su akışı kesilmeden de sensörler (5,12,13) ve sensörlerden gelen verileri işleyen elektronik  kontrol kartının (7) komutuyla  kullanıcıya sıcak suyun gelmediğini sesli uyarı aparatı(20) vasıtasıyla bildirmektedir.Kullanıcı kontrol düğmesiyle (8) sıcak su makinesini, normal;Sistemin tamamen devre dışı bırakıldığı mod;Ekonomik;Su akışını kesebilen mod  ve sesli uyarı modunda;Su akışını kesmeden  soğuk suyun geldiğini kullanıcıya bildiren modda kullanabilmektedir.
Soğuk su akışını kesebilen sıcak su makinesinde bulunan su valfi (11)   ısı sensörüne (12) bağlı olarakta açılıp kapatılabilmektedir. Şayet musluk açıldığında  yanma odası ,kazan veya rezistans (21)   ısı belli bir süre içerisinde  istenilen dereceye gelmezse ısı sensörü (12) bu durumu    elektronik kontrol kartına (7) iletmekte ve valfe gönderilen bir sinyalle  su akışı kesilmektedir.
Sudan ve elektrikten tasarruf yapmak amacıyla geliştirilen  soğuk su akışını kesebilen sistem   her model ve dizaynda  kombi, termosifon,ani su ısıtıcı ve şofbenlerde   köklü bir değişiklik yapmadan ve düşük bir maliyetle kurulabilir bir özelliktedir ve bilmeden israf edilen su ve boşa çalışan su pompasının harcadığı enerji israfının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

 

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,