yeni projeler buluşlar fikirler proje pazarı fikir yenilikci endüstriyel tasarımlar teknik çizimler patent idea icatlar inovasyon inovatif başvurulari patentler dünyada en

 

 


 

ANASAYFA I PROJELER I İLETİŞİM Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir


  YAYLI KLOZET KAPAK VE OTURAĞI

Yaylı klozet kapak ve oturağı,  her model ve tasarımda  klozetlerde daha rahat ve konforlu bir kullanım sağlamak, düşme veya çarpmalara karşı kapak ve oturağın kullanım ömrünü artırmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

Değişik tasarım ve işlevlerde klozet kapak ve oturakları geliştirilmiştir. Klozete bir menteşeyle sabitlenen kapak be oturaklar klozete zarar vermemesi için alt kısımlarına  birtakım silikon-kauçuk  içerikli ayaklarla desteklenmiştir.Bu ayaklar  klozete oturulduğunda bir yumuşaklık işlevi için değil çarpma veya düşmelere karşı  bir direnç sağlamak maksadıyla kullanılmıştır.Bunun dışında ,kapak ve oturağın daha  kontrollü bir şekilde açılıp kapanması için değişik yaylı mekanizmalar da geliştirilmiştir.Bu yaylar kapak ve oturağın klozete bağlandığı noktalardan bazen de menteşeye entegre bir şekilde klozete uyarlanmıştır ve oturağın yavaş bir şekilde kapanmasını sağlarken ,kapalı olan oturağın kendiliğinden açılmasını da yaramakta ancak klozete uygulanan yükün tartılmasında bir işlev görmemektedir.


Yaylı klozet kapak ve oturağı, her model ve tasarımda klozetlerde daha rahat ve konforlu bir kullanım sağlamak, düşme veya çarpmalara karşı kapak ve oturağın kullanım ömrünü artırmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

Buluşta  kullanılan şekillerin açıklamaları;

Şekil 1- Yaylı klozet oturağı
Şekil 2- Yaylı klozet  kapağı
Şekil 3- Yaylı klozet kapak ve oturağı kesiti
Şekil 4-Pabuçsuz helezon ve konik helezon yaylı klozet kapak ve oturağı
Şekil 5-Esneme bölmesiz konik helezon yaylı klozet kapağı pabucu kesiti
Şekil 6- Esneme bölmesiz yaylı klozet oturağı pabucu kesiti
Şekil 7-Esneme bölmeli klozet kapağı pabucu
Şekil 8- Esneme bölmeli klozet oturağı pabucu
Şekil 9-Tırnaklı helezon yay sabitleme kesiti
Şekil 10- Tırnaklı konik helezon yay sabitleme kesiti
Şekil 11- Yaprak yaylı klozet kapak ve oturağı yan görünümü
Şekil 12- İçe dönük yaprak yaylı klozet kapak ve oturağı yan görünümü
Şekil 13-Esneme bölmeli klozet kapağı haznesi
Şekil 14- Esneme bölmeli klozet oturağı haznesi
Şekil 15- Çift  kademeli klozet kapağı haznesi
Şekil 16- Çift  kademeli klozet oturağı haznesi
Şekil 17-Esneme bölmesiz klozet kapağı haznesi
Şekil 18- Esneme bölmesiz klozet oturağı haznesi
Şekil 19-Hazneli Klozet
Şekil 20- Çift kademeli yaylı klozet  pabucu
Şekil 21- Havalı  amortisör
Şekil 22- Kademesiz gazlı amortisör
Şekil 23- Yağlı  amortisörü
Şekil 24- Havalı yaylı amortisör
Şekil 25- Gazlı yaylı amortisör
Şekil 26- Yağlı yaylı amortisör
Şekil 27- Çift bükümlü menteşe yan görünümü

Şekillerdeki parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir.

1-Klozet  kapağı yay haznesi
2-Helezon yay
3- Klozet  kapağı  hazne kademesi
4-Klozet kapağı pabuç kademesi
5- Kademeli klozet kapağı pabucu
6- Klozet oturağı yay haznesi
7- Kademeli klozet oturağı pabucu
8-Klozet kapağı kesiti
9-Klozet oturağı kesiti
10-Klozet kesiti
11-Klozet kapağı
12-Klozet oturağı
13-Klozet
14-Yaprak yay
15-Oluklu yaprak yay sabitleme yuvası
16-İçe dönük yaprak yay
17-Portatif yaylı klozet kapağı pabucu
18-Portatif yaylı  klozet oturağı pabucu
19- Klozet oturağı  pabuç kademesi
20- Klozet oturağı hazne kademesi
21-İçe dönük yaprak yay  sabitleme laması
22-Vida yuvası
23-Vida
24-Konik helezon yay
25-Esneme bölmesi
26-Kademesiz yay haznesi
27-Yay sabitleme tırnağı
28- Esneme bölmeli klozet kapağı pabucu
29- Esneme bölmeli klozet oturağı pabucu
30- Klozet kapağı pabucu
31- Klozet oturağı pabucu
32-Klozet kapağı hazne kademesi
33-Klozet oturağı pabuç kademesi
34- Esneme bölmeli klozet kapağı haznesi
35- Esneme bölmeli klozet oturağı haznesi
36-Çift taraflı hazne kademesi
37-Çift  kademeli klozet kapağı haznesi
38-Çift  kademeli klozet oturağı haznesi
39- Esneme bölmesiz klozet kapağı haznesi
40- Esneme bölmesiz klozet oturağı haznesi
41-Çift bükümlü klozet kapak ve oturağı sabitleme menteşesi
42-Menteşe vida yuvası
43-Çift kademeli yaylı klozet  pabucu
44-Hazneli klozet
45- Tabanı açık yaylı klozet pabuç ve amortisör haznesi  (Yuva)
46-Havalı  amortisör
47-Kademesiz gazlı amortisör
48-Yağlı  amortisörü
49-Kademe
50-Havalı yaylı amortisör
51-Gazlı yaylı amortisör
52-Yağlı yaylı amortisör
53- Tabanı kapalı yaylı klozet pabuç ve amortisör haznesi
54-Oturak
55-Su tahliye deliği

Yaylı klozet kapak (11) ve oturağı (12), diğer klozet kapak ve oturaklarında olduğu gibi benzer bir işleyişe sahiptir ancak farklı olarak yaylı klozet kapak ve oturağı klozete oturulduğunda yaylanabildiğinden daha rahat ve konforlu bir kullanım sağlamaktadır.Kapak ve oturağın alt kısmında bulunan yaylar (2,14,16,24)  klozete oturulduğunda esneyerek klozete daha yumuşak bir geçiş yapılmasını sağlamaktadır.Oysa mevcut kapak ve oturaklarda böyle bir durum söz konusu değildir.Kapak ve oturaklarda kullanılan silikon-kauçuk esaslı ayak ve yaylar sadece açma kapama esnasında  klozet ,kapak ve oturağın zarar görmemesinde etkilidir,oysa yaylı klozet kapak ve oturağında kullanılan yaylar (2,14,16,24) hem malzemenin korunması  hem de kişinin rahatını sağlamaktadır.

Sistem,helezon (2) ve konik helezon (24) yayların  içine girdiği  klozet  kapağı yay haznesi (Hazne) (1),esnemeyi  sağlayan helezon (2) ve konik helezon yay (24) ,kademeli pabuçların (5,7)  haznelerden (1,6) çıkmasını engelleyen klozet  kapağı  hazne kademesi (3),kademeli pabuçların (5,7) haznelerden (1,6)   çıkmasını engelleyen  klozet kapağı pabuç kademesi (4) ve yine pabuçların esneyerek haznelere  girmesini sağlayan esneme bölmeli (25) klozet kapağı pabucu (28),kademesiz pabuçlar (30,31),esneme bölmeli klozet oturağı pabucu (29),yayın (2) içine girdiği ve aynı zamanda haznelerin (1,6) içine girip çıkarak yaylanmayı sağlayan klozet kapağı pabucu (5),yine helezon yayların (2) sabitlenmesini sağlayan klozet oturağı yay haznesi (Hazne) (6), yayın (2) içine girdiği ve aynı zamanda haznelerin (1,6) içine girip çıkarak yaylanmanın da olmasını sağlayan klozet oturağı pabucu (7),yine yaylanma işlevi olan yaprak yay (14),yaprak yayların (14,16) kapak ve oturağın alt kısmına sabitlenmesini sağlayan oluklu yaprak yay sabitleme yuvası (15),içe dönük yaprak yay (16),portatif yaylı klozet kapağı pabucu (17),portatif yaylı  klozet oturağı pabucu (18),pabuçların (5,7)   haznelerden (1,6)  çıkmasını engelleyen klozet oturağı  pabuç kademesi (19), pabuçların (5,7) haznelerden (1,6) çıkmasını engelleyen  klozet oturağı hazne kademesi (20), helezon ve konik helezon yayların içine girdiği kademesiz yay haznesi (26),kademesiz yay haznesinin taban veya tepesinde   bulunan ve helezon ve konik helezon yayların tutturulmasını sağlayan yay sabitleme tırnağı (27),pabuçların çıkmasını engelleyen klozet kapağı hazne kademesi (32),hazneden çıkmayı engelleyen klozet oturağı pabuç kademesi (33), esneme bölmeli klozet kapağı haznesi (34),esneme bölmeli klozet oturağı haznesi (35),çift taraflı hazne kademesi (36),çift  kademeli klozet kapağı haznesi (37), çift  kademeli klozet oturağı haznesi (38),esneme bölmesiz klozet kapağı haznesi (39),esneme bölmesiz klozet oturağı haznesi (40),klozet kapak ve oturağında bulunan pabuçların  tabana eşit şekilde basmasını sağlayan ve üzerinde vida yuvaları (42) bulunan çift bükümlü klozet kapak ve oturağı sabitleme menteşesi (41),çift kademeli yaylı klozet  pabucu (43),
Pabuçların (5,7,43) içine girdiği hazneli klozet (44),tabanı açık yaylı  pabuç  ve amortisör haznesi (45), tabanı kapalı yaylı  pabuç  ve amortisör haznesi (53), havalı klozet amortisör (46),kademesiz gazlı klozet amortisör (47),yağlı klozet amortisörü (48), havalı yaylı amortisör (50),
gazlı yaylı amortisör (51),yağlı yaylı amortisör (52), kademe (49),pabuç ve haznelerin içine giren suların dışarı aktığı su tahliye deliği (55) ve üzerinde vida yuvası (22) bulunan,içe dönük yaprak yayları, sabitleme lamasına (21) sabitleyen vidalardan (23) meydana gelmektedir.

Yaylı klozet kapak (11) ve oturağı (12) ,çarpma veya düşürülmelerde  darbeleri emerek çok daha sessiz ve  yumuşak bir geçişle klozete kapanmakta böylece dışarıdan gelen etkilere karşı  mukavemeti daha da artırmaktadır.Sistem hazne (1,6) ile pabuçlar (5,7) arasında yer alan yayların (2,24) dış etkilere karşı esnemesi esasına göre çalışmaktadır.Kapak veya oturağa uygulanan herhangi bir etkide yaylar esneyerek şokları absorbe etmekte,klozete oturup kalkmada  daha konforlu ve rahat bir kullanım sağlamaktadır;Ayrıca klozete basan pabuçlar (5,7) hazneye sıkı bir şekilde de girdiğinden yaylanmadan kaynaklı salınımlar  engellenmekte kapak veya oturağın zıplanması engellenmektedir.

Klozet kapak ve oturağına entegre yaylı pabuç (5,7,43) ve hazneleri (1,6) portatif bir şekilde kullanmakta mümkündür (Şekil 5,6).Haznelere (1,6) sonradan çakılan portatif pabuçlar (17,18)  kapak ve oturağın yaylanmasını sağlayabilmektedir.Pabuçların (5,7) tabana eşit bir şekilde basması için ,çift bükümlü klozet kapak ve oturağı sabitleme menteşesi (41) kullanılmıştır ancak sistemi tek bükümlü menteşeyle  kullanmakta mümkündür.
 

Sistem pabuçlar (5,7,43) olmaksızın da kullanılabilir bir özelliktedir (Şekil 4).Kademesiz hazne (26) içerisine girerek tırnaklarla (27) sabitlenen yaylar (2,24), oturak (12) ve klozete (13) doğrudan basarak yaylanma işlemini gerçekleştirmektedir.

Yaylı klozet kapak (11) ve oturaklarında (12) kullanılan konik helezon yaylar (24) hazne (1,6) ile pabuçlar (5,7,43) arasında çok daha fazla alan yaratmak için kullanılmıştır ve ezilme esnasında yay halka veya baklaları birbirlerinin içine girebildiklerinden  daha fazla esneme aralığı yaratılabilmektedir.

Yaylı pabuçlar (5,7,43) kapak ve oturağın dışında  klozette de kullanılabilir bir özelliktedir.Hazneli klozet (44) üzerinde yer alan yuvalara (45,53) monte edilen  pabuçlar (5,7,43), oturağın (54)  üzerine basmasıyla  yaylanma işlemi gerçekleşmektedir.Aynı şekilde havalı (46),gazlı (47) , yağlı (48) ve karma amortisörler (50,51,52) bu haznelere (45,53) çakılarak oturağın  (54) yaylanması sağlanmaktadır.

Yaylı klozet kapak ve oturağı helezon (2)  ve konik helezon yayın (24) yanı sıra yaprak yaylı (14,16) bir  şekilde de kullanılabilmektedir.Klozet kapak (11) ve oturağının (12) alt kısmında bulunan yaprak yay sabitleme yuvası (15) içerisine giren yaprak yaylar (14) dışarıdan gelen etkilere göre yuva (15) içerisinde iler-geri esneyerek bir kullanım kolaylığı sağlamakta.
İçe dönük yaprak yaylı sistemde ise yaylar (16)  sabitleme lamalarına (21) vidalarla (23) tutturularak kapak (11) ve oturağa (12) sabitlenmekte ve dışarıdan gelen etkiler yoğrulmaktadır.

Di Sanat Atölyesi sanatsal etkinliklerin yanı sıra  endüstriyel tasarım ve ürün geliştirmeye  yönelik faaliyetleriyle de  çalışmalarını sürdürmekte,bir çok patent başvurusu ve yine bu başvurulara ilişkin hazırladığı iş planları ve yenilikçi iş fikirleriyle arayışlarını devam ettirmektedir.Çok daha fazla proje için lütfen arayınız veya mesaj atınız.resim heykel yapımı tasarımı atölyesiDi Sanat Atölyesi 05375201947 Aydın KUşadası e mail:disanat@gmail.com3-15 yaş grubu çocuklara özel piyano dersleri egitimi verilir,konservatuara hazırlık koro çalışmaları

michelangelo leonardo da vinci  kazimir maleviç  ayvazovski van gogh ivo andrıc   helena blavatsky

İLETİŞİM

05375201947
bilgi@disanat.com
disanat@gmail.comdisanat büst yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm


İsmet
DEMİRHAN

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Seramik yapımı tasarımı atölyesi üretimi imalatı dökümü yapım tasarım üretim atölye döküm aydın Ankara
H.Ü
Güzel Sanatlar
Fakültesi

1998

copyright © 2014 disanat.com

 

 

 


,